Mizwalah Taha mendapat anugerah British Sundial Society

Alhamdullilah, Mizwalah Taha mendapat anugerah British Sundial Society . Anugerah Persatuan Jam Matahari British ini diberikan kepada jam matahari yang cemerlang yang dihasilkan dalam tempoh tahun 2016- 2020.

Mizwalah Taha ini disebutkan sebagai yang paling hebat diantara yang dipersembahkan untuk anugerah ini.

Setakat ini Mizwalah TaHa telah mendapat liputan dalam majalah German Chronometery  Society , summer 2018, North America Sundial Society Compendium  Mar 2019. Kini dalam British Sundial Society Bulletin June 2021 dengan anugerah.