Home

MIZWALAH TAHA MENDAPAT ANUGERAH BRITISH SUNDIAL SOCIETY

Alhamdullilah, Mizwalah Taha mendapat anugerah British Sundial Society

Anugerah Persatuan Jam Matahari British ini diberikan kepada jam matahari yang cemerlang yang dihasilkan dalam tempoh tahun 2016- 2020.

Mizwalah Taha ini disebutkan sebagai yang paling hebat diantara yang dipersembahkan untuk anugerah ini.

Setakat ini Mizwalah TaHa telah mendapat liputan dalam majalah German Chronometery Society , summer 2018, North America Sundial Society Compendium Mar 2019. Kini dalam British Sundial Society Bulletin June 2021 dengan anugerah.